Loading...

Blog

分類:心理輔導

我有唔妥,要搵心理醫生!

多年輔導工作遇到最常見的客人,就是覺得自己情緒變得唔同左,成個人都唔舒服,瞓得差,成日都集中唔到,知道自己情緒出現了問題,所以就要搵一個『心理醫生』……